Văn phòng Pacific Cross

“Pacific Cross Việt Nam là Nhà quản lý bảo hiểm hàng đầu, chuyên về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Pacific Cross Việt Nam thuộc tập đoàn đa công ty Pacific Cross với hơn 60 năm kinh nghiệm về quản lý và thiết kế bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm du lịch.” 


Địa điểm
Hà Nội


Ngành nghề
Bảo hiểm


Phạm vi công việc
Thiết kế & Thi công


Diện tích
60m2