Văn phòng JAS Worldwide

“JAS Worldwide là một trong những tập đoàn quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải và vận chuyển hàng hóa, cung cấp các giải pháp toàn diện về logistics và quản lý chuỗi cung ứng với đội ngũ trên 240 văn phòng và chi nhánh trên 80 nước.” 


Địa điểm
Hà Nội


Ngành nghề
Logistics


Phạm vi công việc
Thiết kế & Thi công


Diện tích
300m2