Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Thành viên

Thành viên

NGUYỄN THANH TÙNG

Tổng Giám Đốc
Thành viên

NGUYỄN LÝ HẢI

Phó Tổng Giám Đốc – Quản lý dự án
Thành viên

KHƯƠNG TRUNG

Giám đốc Kinh Doanh
Thành viên

LÊ QUANG TRƯỞNG

Trưởng phòng thiết kế
Thành viên

NGUYỄN MAI ANH

KST Nội thất
Thành viên

TRẦN ĐÀN

KTS Nội Thất